Bubbelplast

Bubbelplast skyddar dina produkter

Tillverka din egen bubbelplats på plats när du behöver det och anpassat till det gods som skall packas. Bubbelplast tillverkas med två rullar planfilm och mellan dessa skikt blåses luft in och bubblorna värmeförseglas, varefter fogarna perforeras. De färdiga luftkuddarna samlas upp i en rulle med stor diameter.

Produktskydd & utfyllnad med luft

Den höga stötupptagande förmågan hos varje enskild kudde gör bubbelplast till ett överlägset förpackningsmaterial. Varje enskild kudde av bubbelplasten klarar ett tryck av mer än 1000N. Dina produkter får därmed ett väldigt bra skydd mot både stötar och hoptryckning. Det gäller också ömtåliga föremål där inget ytterligare packmaterial krävs. Att kunna skapa en rad olika kuddstorlekar på bubbelplasten möjliggör en effektiv anpassning till dina aktuella emballeringsbehov. Vårt system för bubbelplast fungerar för alla typer av transporter och försändelser – stora och små, tunga och lätta.


Läs mer om bubbelplast här


Fromm - Mer än bubbelplast

Förutom bubbelplastsystemet för skydds och utfyllnadsmaterial utvecklar och tillverkar FROMM ett komplett utbud av förpackningsmaskiner och utrustning för styckförpackning, och pallettering av industrigods, t.ex. bandningsverktyg, maskiner för sträckfilmsförpackning av pallar.

Fördelar med bubbelplast
Det finns ett stort antal fördelar med att använda bubbelplast som fyllnadsmaterial vid din emballering.